creare site-uri la comanda 079953912

Mașină distrusă într-o groapă din Chişinău. Decizia judecătorilor

Alliance Insurance Group a dat în judecată Regia Exploatarea Drumurilor şi Podurilor Exdrupo, după ce un client al asigurătorului și-a stricat mașina.

Mai exact, reclamantul a invocat că în iunie 2014, pe sectorul str. M. Viteazu, au fost efectuate lucrări de reparaţie şi plombare a acestei porţiuni de drum. Din cauza lipsei indicatoarelor ce ar fi trebuit să semnalizeze existenţa temporară a unor pietre de dimensiuni mari pe carosabil, clientul şi-a accidentat automobilul. Printr-un proces verbal s-a constat că Exdrupo a încălcat prevederile art. 227 alin. (1) din Codul contravențional, care se referă la nerespectarea regulilor de întreţinere, de reparaţie şi de reconstrucţie a drumurilor și a fost amendată cu 40 de unități convenționale, scrie Bizlaw.

În același timp, reclamantul a invocat că, potrivit contractului de asigurare, șoferul automobilului avea asigurare Casco, iar atunci când a fost întocmit procesul verbal de constatare a daunelor, suma prejudiciului a fost stabilită la peste 27 de mii de lei.

Asigurătorul a expediat în adresa Exdrupo o reclamaţie prin care i-a solicitat achitarea benevolă, în termen de 20 zile, a prejudiciului în sumă de 27.050 lei, însă aceasta a rămas fără răspuns. Prin urmare, reclamantul susține că pârâtul urmează să achite şi o dobîndă de întârziere în sumă de aproape 10 mii de lei, calculată conform prevederilor art. 619 din Cod civil. Compania de asigurări a mai cerut și încasarea sumei de peste opt mii de lei care a fost achitată unei companii de recuperare a datoriilor.

Prin hotărârea Judecătoriei Chişinău acțiunea a fost admisă parțial. S-a încasat din contul Exdrupo prejudiciul în sumă de 27.050 lei, dobândă de întârziere în sumă de 9.628 lei, cheltuielile suportate în legătură cu achitarea taxei de stat în sumă de 1.344 lei şi cheltuieli de asistenţă juridică în mărime de 3.500 lei. În rest, acţiunea a fost respinsă.

Exdrupo a depus apel în care a motivat că au fost instalate semnele de avertizare corespunzătoare, iar, ulterior, angajaţii companiei au lichidat situaţia de avariere despre care fusese informaţi. Locul respectiv a fost semnalizat cu indicatorul 1.2.3. Lucrări de drum şi  4.2.1. – Direcţie obligatorie de ocolire a obstacolului. Exdrupo a mai invocat că responsabilă de starea tehnică a drumurilor în municipiul Chișinău este Direcția generală transport public și căi de comunicație.

Instanța de apel a concluzionat că nu sunt întrunite condițiile pentru admiterea acțiunii în regres, în circumstanțele în care nu a fost dovedită legătura cauzală dintre încălcarea (neexecutarea) obligaţiilor şi pagubele cauzate. Prin urmare, Curtea de Apel Chișinău a admis apelul Exdrupo și a casat hotărârea instanței de fond. Mai mult, a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată înaintată de Aliance Insurance Group.

Decizia este definitivă şi executorie din momentul pronunţării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.

Citește și:

Media